Home Nanotutkija Akatemiatutkijahanke
PDF Print E-mail

Akatemiatutkija 2011 - 2016, hankkeen virallinen kuvaus

Suomen Akatemian rahoittama tutkimus 1.9.2011 - 31.8.2016 (päätösnumerot 250 122, 256 263 ja 283 054)

Aihe: Ympäristöä säästävät laajalle alueelle painetut fotoniset rakenteet joustavilla luonnonkuitupohjaisilla alustoilla

Julkinen kuvaus: Perinteisten paperisovellusten rinnalle on viime vuosina noussut toiminnallisten materiaalien ja laitteiden painaminen paperipinnoille. Erikoispäällystetty paperi tarjoaa muovikalvoille ekologisesti ja taloudellisesti kestävän sekä uusiutuvan vaihtoehdon valmistaa fotoniikkaan perustuvia näyttöjä, sensoreita ja virtalähteitä. Tällaisissa päällystyskonsepteissa huokoinen ja epähomogeeninen kuitupohjan pinta tasoitetaan toiminnallisille materiaaleille sopivaksi, sillä pinnan nanoluokan ominaisuudet vaikuttavat ratkaisevasti painettujen laitteiden toimintaan.

Tutkimuksen päätavoitteena on tutkia painettavien fotonisten laitteiden mahdollisuuksia luonnon kuitupohjaisilla alustoilla ja kehittää kokonaan uusia paperisovelluksia. Tutkimus liittyy kiinteästi yhteen Åbo Akademin FunMat-huippuyksikköön. Tutkimuksella voidaan olettaa olevan merkittävä vaikutus sekä tiedeyhteisölle että yhteiskunnalle uusien paperisovellusten kuten sähköisten näyttöjen parissa.

Suorituspaikka: Åbo Akademi, Laboratoriet för Pappersförädling (Paperinjalostuksen laboratorio)

Yhteystiedot: Jarkko J Saarinen